top of page

הסיפור שלי

שמי ד"ר ניר רסיסי, חוקר חברה וחינוך ומייסד "הסיפור שלנו". ב"הסיפור שלנו" אני מספר את סיפורם הרב-דורי הייחודי של ארגון או של קהילה. סיפור כזה מתאים במיוחד לאלו מהארגונים והקהילות שחשים צורך לסכם תקופה ולהנחיל את מורשתם באופן מרשים ומוחשי. 

הסיפור מבוסס על עדויות מצולמות, כתובות ומסופרות אודות אירועים בחיי הארגון או הקהילה, שנאספות בשקידה מאנשיהם בעבר ובהווה, ואשר נערכות באופן יצירתי לכדי ספר מעוצב ומרגש.

אם אתם יישוב, עסק או ארגון, שמציין מועד "עגול" להקמתו, שמעביר את "המקל" לדור הבא, או שחוגג "ניצחון" כלשהו - אשמח לספר גם את סיפורכם.

סיפורי ארגונים

למה להוציא לאור את ספר הארגון?

פעיליהם של ארגונים חברתיים רבים, בעיקר הוותיקים שבהם, חשים צורך

לספר את סיפורם המשותף

ולהוציאו לאור. 

סיפורי עסקים

למה להוציא לאור את ספר העסק?

בעסקים רבים, בעיקר באלו הוותיקים - המשפחתיים או הקהילתיים, ניכר הצורך של בעליהם לספר לכל המעוניין את סיפורם המשותף.

סיפורי ישובים

למה להוציא לאור את ספר הישוב?

נבחריהם של יישובים רבים, בעיקר אלה שהוקמו בתקופת "היישוב" או בשנותיה הראשונות של המדינה, חשים כיום צורך לספר ברבים את סיפורו של היישוב.

תודה! אחזור אליך בהקדם

bottom of page